โปรโมชั่นเครื่อง Epson WorkForce Pro WF-C869R

โปรโมชั่น EPSON Workforce Pro WF-C869R
Deal 1 : ซื้อเครื่อง 100,000 บาท รับประกัน 4 ปี คิดจำนวนแผ่นตามที่ใช้งานจริง A4 สีดำ 0.25 บาท / สี 2.5 บาท A3 สีดำ 0.35 บาท / สี 3 บาท

Deal 2 : เช่าซื้อ เดือนละ 2,500 บาท (สัญญาอย่างน้่อย 4 ปี) คิดจำนวนแผ่นตามที่ใช้งานจริง A4 สีดำ 0.25 บาท / สี 2.5 บาท A3 สีดำ 0.35 บาท / สี 3 บาท

Deal 3 : เช่าซื้อ+สัญญาดูแล เดือนละ 3,500 บาท (สัญญาอย่างน้อย 4 ปี) พิมพ์ฟรี ขาว-ดำ 6,000 แผ่น สี 500 แผ่น เกินจากพิมพ์ฟรีคิดราคาตามจำนวนแผ่นที่ใช้งานจริง  A4 สีดำ 0.25 บาท / สี 2.5 บาท A3 สีดำ 0.35 บาท / สี 3 บาท

EPSON Workforce Pro WF-C869R เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า ทั้งแฟ็กซ์ ถ่ายเอกสาร สแกน พิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ ประหยัดพลังงานมากกว่าถึง 75 % หมึกพิมพ์กันน้ำและปลอดภัย Print speed 35 แแผ่น / นาที เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Canon IR Advancd C5030

โปรโมชั่น  Canon Ir Advanc C5030
Deal 1 : ให้เช่าเครื่องเพียงเดือนละ 2,500 บาท ไม่รวม Vat ใช้งานฟรี ขาว-ดำ 3,000 แผ่น สี 500 แผ่น ส่วนที่เกินจากการใช้งานฟรี พิมพ์ขาว-ดำ คิดแผ่นละ 0.3 สตางค์ พิมพ์สีขนาด A4 แผ่นละ 2.5 บาท ขนาด A3  แผ่นละ 3 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,675 บาท/เดือน (รวม VAT) ค่ามัดจำเครื่อง 9,000 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 2 : สั่งซื้อหมึก 1 ชุด 4 ตลับ ลงเครื่องให้ฟรี (ราคาตลับละ 7,500 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 36,000 แผ่น @5%  สี 1 ตลับ พิมพ์ได้ 27,000 แผ่น @5%  รวมเป็นเงินทั้งหมด 32,100 บาท รวม Vat ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 3 : ลงเครื่องฟรีไม่มีค่าเช่าเครื่องคิดค่าใช้จ่ายตามจริงขั้นต่ำเพียง 3,500 บาท (ถ้าใช้ไม่ถึง 3,500 บาท คิดที่ 3,500 บาท) พิมพ์ดำ 0.3 สตางค์ พิมพ์สี A4 : 2.5 บาท พิมพ์สี A3 : 3.5 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี)

Canon Ir Advanc C5045 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า ทั้งแฟ็กซ์ ถ่ายเอกสาร สแกน พิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Fuji Xerox WorkCentre 5335

โปรโมชั่น  Xerox WorkCentre 5335
Deal 1 : ให้เช่าเครื่องเพียงเดือนละ 2,500 บาท ไม่รวม Vat ใช้งานพิมพ์ฟรี ขาว-ดำ 7,000 แผ่นส่วนที่เกินจากการใช้งานฟรี พิมพ์ขาว-ดำ คิดแผ่นละ 0.3 สตางค์  รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,675 บาท/เดือน (รวม VAT) ค่ามัดจำเครื่อง 7,000 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 2 : สั่งซื้อหมึก 1 ชุด 3 ตลับ ลงเครื่องให้ฟรี (ราคาตลับละ 7,500 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 30,000 แผ่น @5%รวมเป็นเงินทั้งหมด 24,075 บาท รวม Vat ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 3 : ให้เช่าเครื่อง+คิดค่าใช้จ่ายตามจริงขั้นต่ำเพียง 3,500 บาท/เดือน ใช้งานฟรีทันทีจำนวน 10,000 แผ่น ส่วนเกินจากการใช้งานฟรีคิดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เพิ่มเพียงขาว-ดำ แผ่น 0.3 สตางค์ ทั้ง A4 และ A3 ร่วมเป็นเงินทั้งหมด 3,745 บาท/เดือน (รวม VAT )ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี)

Fuji Xerox WorkCentre 5335 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า ทั้งแฟ็กซ์ ถ่ายเอกสาร พิมพ์ และสแกน เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Canon Ir Advance C5045

โปรโมชั่น  Canon Ir Advanc C5045 ลงเครื่องฟรีไม่มีค่าเช่าเครื่องคิดค่าใช้จ่ายตามจริงขั้นต่ำเพียง 4,500 บาท (ถ้าใช้ไม่ถึง 4,500 บาท คิดที่ 4,500 บาท) พิมพ์ดำ 25 สตางค์ พิมพ์สี A4 : 2.5 บาท พิมพ์สี A3 : 3.5 บาท หรือสั่งซื้อหมึก 1 ชุด 4 ตลับ ลงเครื่องให้ฟรี (ราคาตลับละ 8,500 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 44,000 แผ่น @5%  สี 1 ตลับ พิมพ์ได้ 38,000 แผ่น @5%  (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี) Canon Ir Advanc C5045 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า ทั้งแฟ็กซ์ ถ่ายเอกสาร สแกน พิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Brother MFC L2715DW

โปรโมชั่นเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Brother MFC L2715DW ให้เช่าเครื่องเดือนละ 1,000 บาท + คิดค่าใช้จ่ายตามจริง (สัญญาเช่าอย่างน้อย 3 ปี เช่าอย่างน้อย 2 เครื่อง) ใช้ฟรี 1,000 แผ่น แผ่นต่อไปคิดแผ่นละ 0.4 สตางค์ หรือสั่งซื้อหมึก 8 ตลับ (ราคาตลับละ 1,250 บาท ) ลงเครื่องให้ฟรี  (สัญญาอย่างน้อย 1 ปี) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 3,000 แผ่น @5%  เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Brother MFC L2715DW เป็นเครื่องพิมพ์เอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า ทั้งแฟ็กซ์ ถ่ายเอกสาร สแกน และยังสามารถสั่งพิมพ์ผ่านไวไฟและแอพในโทรศัพท์มือถือได้ เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Brother HL-L5100DN

โปรโมชั่นเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Brother HL-L5100DN ให้เช่าเครื่องเดือนละ 1,000 บาท + คิดค่าใช้จ่ายตามจริง (สัญญาเช่าอย่างน้อย 3 ปี เช่าอย่างน้อย 2 เครื่อง) ใช้ฟรี 2,500 แผ่น แผ่นต่อไปคิดแผ่นละ 0.35 สตางค์ หรือสั่งซื้อหมึก 4 ตลับ (ราคาตลับละ 3,600 บาท ) ลงเครื่องให้ฟรี  (สัญญาอย่างน้อย 1 ปี) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 12,000 แผ่น @5%  เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Brother HL-L5100DN เป็นเครื่องพิมพ์เอกสารที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า โดยสามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 40 แผ่นต่อนาที เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Brother HL-3230CDN

โปรโมชั่น Brother Color Laser Jet Pro HL-L3230CDN
Deal 1 :
ให้ยืมเครื่อง เพียงสั่งซื้อหมึก 2 ชุด 8 ตลับ  (ราคาตลับละ 1,600 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 3,000 แผ่น @5%  สี 1 ตลับ พิมพ์ได้ 2,300 แผ่น @5%  รวมเป็นเงินทั้งหมด 12,800 บาท (ไม่รวม Vat) ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 2 : ให้เช่าเครื่องเพียงเดือนละ 500 บาท ไม่รวม Vat คิดค่าใช้จ่ายตามงานพิมพ์จริง โดยพิมพ์ขาว-ดำ คิดแผ่นละ 0.3 สตางค์ พิมพ์สีขนาด A4 แผ่นละ 3 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 6,000 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี)

Brother Color Laser Jet Pro HL-L3230CDN เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า มีระบบพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติและ Mobile Printing โดยพิมพ์ขาวดำได้เร็วถึง 18 แผ่น/นาที เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Brother MFC L-3735CDN

โปรโมชั่น Brother Color Laser Jet Pro MFC L3735CDN
Deal 1 :
ให้ยืมเครื่อง เพียงสั่งซื้อหมึก 3 ชุด 12 ตลับ  (ราคาตลับละ 1,500 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 2,500 แผ่น @5%  สี 1 ตลับ พิมพ์ได้ 2,200 แผ่น @5%  รวมเป็นเงินทั้งหมด 18,000 บาท รวม Vat ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 2 : ให้เช่าเครื่องเพียงเดือนละ 700 บาท ไม่รวม Vat คิดค่าใช้จ่ายตามงานพิมพ์จริง โดยพิมพ์ขาว-ดำ คิดแผ่นละ 0.3 สตางค์ พิมพ์สีขนาด A4 แผ่นละ 3 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 3 ปี เช่าอย่างน้อย 2 เครื่อง)

Brother Color Laser Jet Pro MFC L-3735CDN เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า สามารถถ่ายเอกสาร สแกนและส่งปฟ็กซ์ได้ มีระบบพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติและ โดยพิมพ์ได้เร็วถึง 24 แผ่น/นาที เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Fuji Xerox DocuPrint CP315dw

โปรโมชั่น Fuji Xerox DocuPrint CP315dw
Deal 1 :
ให้ยืมเครื่อง เพียงสั่งซื้อหมึก 1 ชุด 4 ตลับ  (ราคาตลับละ 3,000 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 6,000 แผ่น @5%  สี 1 ตลับ พิมพ์ได้ 6,000 แผ่น @5%  รวมเป็นเงินทั้งหมด 12,840 บาท รวม Vat ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 2 : ให้เช่าเครื่องเพียงเดือนละ 800 บาท ไม่รวม Vat คิดค่าใช้จ่ายตามงานพิมพ์จริง โดยพิมพ์ขาว-ดำ คิดแผ่นละ 0.3 สตางค์ พิมพ์สีขนาด A4 แผ่นละ 2.5 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 8,000 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 3 ปี )

Fuji Xerox DocuPrint CP315dw เป็นเครื่องพิมพ์สีที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่ามีระบบพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติโดยพิมพ์ได้เร็วถึง 28 แผ่น/นาที เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

โปรโมชั่นเครื่อง Fuji Xerox Multifunction Network DocuPrint CM315z

โปรโมชั่น Fuji Xerox Multifunction Network DocuPrint CM315z
Deal 1 :
ให้ยืมเครื่อง เพียงสั่งซื้อหมึก 2 ชุด 8 ตลับ  (ราคาตลับละ 3,000 บาท ) สีดำ 1 ตลับ พิมพ์ได้ 6,000 แผ่น @5%  สี 1 ตลับ พิมพ์ได้ 6,000 แผ่น @5%  รวมเป็นเงินทั้งหมด 25,680 บาท รวม Vat ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญายืมเครื่องอย่างน้อย 1 ปี)

Deal 2 : ให้เช่าเครื่องเพียงเดือนละ 1,000 บาท ไม่รวม Vat คิดค่าใช้จ่ายตามงานพิมพ์จริง โดยพิมพ์ขาว-ดำ คิดแผ่นละ 0.3 สตางค์ พิมพ์สีขนาด A4 แผ่นละ 2.5 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท ซ่อมฟรี! รวมเปลี่ยน Drum ตลอดอายุการใช้งาน (สัญญาเช่าอย่างน้อย 3 ปี )

Fuji Xerox Multifunction Network DocuPrint CM315z เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่นที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า สามารถถ่ายเอกสาร สแกนและส่งปฟ็กซ์ได้ มีระบบพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติและ โดยพิมพ์ได้เร็วถึง 28 แผ่น/นาที เหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน *เครื่องมีจำนวนจำกัด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 092-279-1888

© Copyright 2020 Enterprise network co.,LTD power by BLVCK SHORTY